Relasyon Entim 4

Lanmou youn pou lòt se yon bagay totalman natirèl. Yon jou yon fi oubyen yon gason ap santi nesesite pou li apwoche yon lòt pou li avwe santiman lanmou nan kè li pou moun sa a. Anpil moun deja pase nan sitiyasyon sa a.  Lanmou tèlman pwisan li pa konnen ras, ni koulè moun paske…

Login