Byenfè lèt manman nan lavi yon timoun pandan 6 premye mwa li fèt.

Byenfè lèt manman nan lavi yon timoun pandan 6 premye mwa li fèt. Lèt se yon aliman ki konplè, ki genyen anpil engredyan ki pèmèt devlopman yon timoun depi lè li fèt pou jis li rive yon adilt. Lèt la bon anpil pou zo selon tout rechèch ki fèt, li genyen vitamin D ki pèmèt […]