Lanmou An Ayiti : Relasyon Entim

Poukisa li toujou difisil pou yon fi deklare yon gason lanmou li genyen pou li ? Lanmou se yon bagay ki sakre, renmen youn lòt se yon bagay ki natirèl, pa ta dwe janm genyen okenn andikap nan zafè lanmou. Anpil sosyete genyen pwòp kilti pa yo, anpil fwa se gason an ki toujou fè premye […]