Louis Mackenson

I am a linguist, language teacher, interpreter, translator and everything in between. I spend most of my time wondering how we can transform Haiti.

Relasyon Entim 2

Poukisa li toujou difisil pou yon fi rive deklare yon gason li renmen li ?  Lanmou se yon bon bagay li ye, lanmou pote anpil kè kontan nan lavi anpil moun ki konn valè sa renmen ye vrèman. Nan anpil sosyete se gason ki toujou fè premye pa a sa vle di se gason an ki […]

Lanmou An Ayiti : Relasyon Entim

Poukisa li toujou difisil pou yon fi deklare yon gason lanmou li genyen pou li ? Lanmou se yon bagay ki sakre, renmen youn lòt se yon bagay ki natirèl, pa ta dwe janm genyen okenn andikap nan zafè lanmou. Anpil sosyete genyen pwòp kilti pa yo, anpil fwa se gason an ki toujou fè premye

Login

Scroll to Top