Ki akonpanyeman Leta peyi Dayiti dwe bay moun ki rich yo pou yo envesti nan peyi a?

Ki akonpanyeman Leta peyi Dayiti dwe bay moun ki rich yo pou yo envesti nan peyi a? Tout peyi kote ki genyen yon leta ki responsab dwe konnen devlopman yon peyi ap soti nan jan repatisyon richès la fèt nan peyi sa a. Depi lontan toujou genyen moun ki rich ak moun ki pòv, sa…

Ki kalite boujwa ki genyen nan peyi Dayiti ?

 Ki kalite boujwa ki genyen nan peyi Dayiti ? Nan tout sosyete modèn tout kategori moun genyen wòl pa yo. Genyen moun ki rich anpil, genyen sa ki pòv epi genyen sa ki nan klas mwayèn ki ap fè efò pou yo genyen yon lavi miyò. Genyen anpil peyi kote leta mete anpil prensip pou…

Move Eksplwatasyon Min Sab ak Min Wòch yo, c.

Move Eksplwatasyon Min Sab ak Min Wòch yo, yon danje pou anviwonnman an nan peyi Dayiti. Anviwonnman an se tout sa ki antoure nou tankou: Mòn yo, Pye bwa yo, Kay yo, lanmè yo, sous dlo yo, moun yo, bèt yo elatriye, kidonk tout eleman sa yo fè pati anviwonnman an.  Yon bon jesyon anviwonnman…

Relasyon Entim 4

Lanmou youn pou lòt se yon bagay totalman natirèl. Yon jou yon fi oubyen yon gason ap santi nesesite pou li apwoche yon lòt pou li avwe santiman lanmou nan kè li pou moun sa a. Anpil moun deja pase nan sitiyasyon sa a.  Lanmou tèlman pwisan li pa konnen ras, ni koulè moun paske…

Relasyon Entim 3

Eske fi yo ap rive leve defi pou koutize gason yo renmen an san difikilte vre? Gason ak fi pa genyen diferans nan zafè renmen. Menm sa yon gason ka resanti pou yon fi li renmen se menm bagay la tou yon fi ka resanti pou yon gason li renmen. Kounye a,  kijan yo kapab…

  • 1 2

Login